Ανακαίνιση

Project ανακαίνισης διαμερίσματος 50,00 τ.μ. για εκμετάλλευση σε airbnb.