Γραφείο

Έπιπλο
Υλικό
Νο18
Δρύς (καπλαμάς)
Μαύρο στρατζαριστό 60×20 (βαφή)