Γραφείο_3

Έπιπλο
Υλικό
Νο21
Σουηδικό Πάνελ 40χιλ. (επιφάνεια γραφείου)
Κοντραπλακέ θαλάσσης 15χιλ. (κουτιά – ράφια -συρτάρια)
Κάγκελο Φ10
Γωνία 20Χ20Χ3
Λάμα 30Χ3
Χρωματισμός Κάσιας
Τελική επιφάνεια λάδι εμποτισμού