Ανακαίνιση διαμερίσματος_3

Το πεδίο εφαρμογής ήταν οι κοινόχρηστοι χώροι διαμερίσματος τριώροφης οικοδομής στο Ξυλόκαστρο (σαλόνι, τραπεζαρία και κουζίνα), με αναδιαμόρφωση των υπαρχόντων χώρων και πρόταση υλικών.

Περιοχή
Έτος
Ξυλόκαστρο
2013