Κουκέτα

Έπιπλο
Υλικό
Νο36
Μαδέρι
Σιδηροσωλήνα 21χιλ.