Καρέκλες Σκηνοθέτη

Έπιπλο
Υλικό
Νο22
Κάγκελο Φ10
Έλατο (μπράτσα)
Χρωματισμός Κάσιας (μπράτσα)
Δέρμα 1,5χιλ. (διπλό)