Κατοικία_9

Πρόκειται για μια νέα διώροφη εξοχική κατοικία, στην ορεινή Αργολίδα.

Επιφάνεια
Περιοχή
Έτος
80,00 τ.μ.
Λίμνες
2020