Κατοικία_7

Αρχικά στο οικόπεδο υπήρχαν μία μονοκατοικία επί Pilotis και σε επαφή μία παλιά ισόγεια πέτρινη αποθήκη (κατώι). Η πρόσβαση στην μονοκατοικία γινόταν μέσω της οροφής της αποθήκης.

Το περιεχόμενο του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός ξενώνα, ενός υποστηρικτικού χώρου της μονοκατοικίας (play-room) και η διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων τόσο στον ακάλυπτο όσο και στο δώμα του ξενώνα, με δεδομένο ότι και οι δύο κατοικίες λειτουργούν ως παραθεριστικές. Λόγω της μεγάλης φθοράς της οροφής της αποθήκης προχωρήσαμε στην γενική αποδόμησή της κρατώντας μόνο την φέρουσα τοιχοποιία της.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων είναι ο χρωματιστός σοβάς ως επίχρισμα, το συνθετικό ντέκ (WPC) και το μέταλλο.

Επιφάνεια
Περιοχή
Έτος
85,00 τ.μ.
Λαλιώτη
2017

[ipanorama id=”4547″]