Σκάλα_2

Η σκάλα δημιουργήθηκε για αν εξυπηρετήσει την πρόσβαση στη σοφίτα της συγκεκριμένης κατοικίας. Ο χώρος στον οποίο τοποθετήθηκε η κατασκευή ήταν αρκετά περιορισμένος και στα ζητούμενα ήταν η άνετη διέλευση κάτω από αυτήνκαθώς και η άνετη ανάβαση και κατάβαση με δεδομένο το απότομο της κλίσης της. Για τους λόγους αυτούς κατασκευάσαμε μια σκάλα με εναλλάξ πατήματα (κομμένα) ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης έδραση του ποδιού κατά την ανάβαση και κατάβαση.

Υλικό
Μαύρη λαμαρίνα 8χιλ.