Αντικείμενο της μελέτης η δημιουργία cafe-bar στο ισόγειο ενός διώροφου κτιρίου περίπου 63.00τ.μ. Με δεδομένους τους βοηθητικούς χώρους και τη μικρή επιφάνεια προσπαθήσαμε να δώσουμε μια αίσθηση ευρυχωρίας εκμεταλλευόμενοι το ύψος του χώρου και δημιουργώντας μια διαδραστικότητα με τον έξω χώρο χρησιμοποιώντας διάφανες επιφάνειες σε υποχώρηση και μη. Ο εσωτερικός χώρος στήθηκε με βασικό στοιχείο την μπάρα και με τη διχοτόμηση του χώρου σε σκούρες και ανοιχτές επιφάνειες δώσαμε το στίγμα της διττής χρήσης του χώρου (μέρα και νύχτα).

Περιοχή
Έτος
Κιάτο
2008